KULTURA

Kultura je sve što je ljudski um smislio, sve što je mašta oplemenila. sve što je ljudska ruka stvorila. Ugledavši svetlost Sunca i savršenstvo koje ga okružuje, a koje mu Bog, ili evolucija podariše, čovek je, poželeo  da to savršenstvo ulepša, oplemeni, ne bi li se nebesima približio. Prvi koraci behu teški, spori. A, onda […]

KULTURA Read More »